Skip to content Skip to footer

Üç şey dünyayı değiştirebilir:

“İyi eğitilmiş insan, iyi bir fikir ve çok çalışmak…»

Dr. Nebiye YAŞAR; Eğitim ve Sosyal Bilimleri alanında almış olduğu Lisans ve Lisans Üstü Eğitiminden sonra; T.C. İstanbul Valiliğinde Avrupa Birliği Projeleri EUROBA Koordinatörü olarak başta AB Projeleri olmak üzere  Başbakanlık, Bakanlıklar, Uluslararası Ulusal ve Kalkınma Ajansları, ile ortak çalışmalar yürüterek koordinatörlük, danışmanlık ve Proje Döngüsü Eğitimleri Eğitmeni (AB Bakanlığı) Girişimcilik Eğitmeni (Gençlik Bakanlığı) KOSGEB (Uygulamali Girişimcilik Eğitmeni) Dünya Gençlik politikaları ve Araştırmaları Etkili Liderlik Eğitmenliği, İstanbul Valiliği Gençlik Komisyonu Başkanlığı Davranış Bilimleri temelli Kişisel Gelişim Eğitimleri eğitmenliği İstanbul Valiliği Eğitim Komisyonunda ve Kadın Komisyonunda eğitmenlik görevlerini yürütmüştür.

 

Dr. Nebiye YAŞAR Marmara Üniversitesindeki Doktora çalışmaları sırasında Türkiyedeki gençlere yönelik Sosyal Sorumluluk Projeleri konusunda uzmanlığını akademik çalışmalarıyla desteklemiş ve Üsküdar Üniversitesi Rektörlük Proje Danışmanı ve YÖK Onaylı kurulan Genç Beyinler Akademisi Direktörü olarak başta proje döngüsü yönetimi eğitimleri olmak üzere çeşitli üniversite, vakıf, dernek, ve özel sektöre  girişimcilik, yenilikçilik ve davranış bilimleri temelli eğitimler vermiştir.

Dr. Nebiye YAŞAR’ın eğitmen olarak yer aldığı projeler ve verdiği eğitimler aşağıda yer almaktadır.

-TÜBİTAK projeleri ve proje içindeki eğitimler,

-Başbakanlık Projeleri  ve proje içindeki eğitimler,

-Ekonomi Bakanlığı ve benzer kurumlarca desteklenen projeler ve proje içindeki eğitimler,

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB gibi benzer kurumlarca desteklenen projeler ve proje içindeki eğitimler,

-Avrupa Birliği, diğer yabancı devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarının projeleri  ve proje içindeki eğitimler,

-Yerli ve yabancı özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının projeleri ve proje içindeki eğitimler,

-Yukarıda sayılanların dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının projeleri ve proje içindeki eğitimler,

-Üniversite içinde geliştirilen ve desteklenen araştırma proje ve programları ve proje içindeki eğitimler…

(2008-2018) yılları arasında İstanbul ve İstanbul dışındaki illerde yüzlerce gence Proje Kültürü, Dijitalleşme, Yenilikçilik ve Girişimcilik eğitimleri vermiştir.

(2010-2015) yılları arasında İstanbul ve İstanbul dışındaki illerde eğitici eğitimi kapsamında toplam 3.300 eğitmene Proje Kültürü, Yenilikçilik ve Girişimcilik eğitimleri vermiştir.

(2015-2018) yılları arasında; KOSGEB işbirliği protokolü kapsamında 4500 üniversiteli genç girişimci adayına Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi vermiştir.

“Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur…”

Dr. Nebiye YAŞAR’ın son yıllarda odaklandığı eğitim alanlarından biri olan Teknoloji Odaklı Yenilikçi  Girişimcilik ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayacak bir alan olarak gelişen bir ivme kazanmaktadır. Başta üniversite mezunu gençler olmak üzere her yaştan insanı girişimciliğe yönlendiren başarılı bir girişimcilik sisteminin oluşması sürecine destek veren Dr. Nebiye YAŞAR, girişimcilik kavramını dünya ve ülke kalkınmasındaki önemine inanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesindeki idari ve akademik görevleri sırasında “Bilgiyi ürüne dönüştürme ilkesiyle” hareket eden Dr. Nebiye YAŞAR; çalıştığı üniversite başta olmak üzere Türkiye’de teknoloji odaklı yenilikçi girişimci üniversite örneğini oluşturma yönünde vizyon kazandırmak için önemli çalışmalar yapan  2014 yılında YÖK onaylı kurulan Genç Beyinler Akademisi ile Genç Girişimcileri destekleyerek; sanayi ve üniversite işbirliğini ilerletmek, teknoloji ağırlıklı üretim ve girişimciliği desteklemek, girişim destekleri için danışmanlık hizmeti vermektedir. Genç Beyinler Akademisi; Genç girişimci adaylarının iş planlarını oluşturma süreçlerinde destek vererek iş geliştirme aşamalarında uygulamalı eğitim ve rehberlik vermektedir.

Genç Girişimci adaylarının geliştirdiği yenilikçi teknolojilerin ve ürünlerin patent başvurularının yapılması ve fikri mülkiyet haklarının korunması konularına yönelik Patent Ön Araştırma Danışmanlığı verilmektedir. Girişimci adaylara aynı zamanda patentlerini lisanslama konusunda ve kendi işlerini kurma aşamasında karşılaşabileceği hukuksal süreçler ve problemlere yönelik destek verilmektedir. Genç girişimci adayların iş fikrinden ticarileşmeye giden süreçte ihtiyaç duyacağı finansal kaynakların bulunması ve bu kaynakların yönetimi konularında ve mali stratejilerini oluşturma ve geliştirme aşamalarında yardımcı olmaktadır. Yerli ve yabancı fon kaynakları hakkında genç girişimcilerin bilgilendirilmesi ve bu desteklerden yararlanabilmeleri konularında ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Genç girişimci adaylarına reklam politikaları, katma-değer analizi, kâr miktarına ve müşteri kitlesine uygun pazarlama türü ve pazarda tutundurma stratejileri konularında destek vermektedir. 4500 genç girişimci adayına reklam politikaları, katma-değer analizi, kâr miktarına ve müşteri kitlesine uygun pazarlama türü ve pazarda tutundurma stratejileri konularında bilgilendirme semineri ve eğitimi vermiştir.

“Hayalleriniz ile bugün arasındaki mesafeden korkmayın, hayaller ile bugün arasında mesafe olmamasından korkun…”

Genç Beyinler Akademisi ile; Bir fikrin projeye/ürüne/hizmete dönüşebilmesi için genç girişimcilere öncelikle araştırmalarını yapabilecekleri altyapı ve üstyapı olanaklarını temin etmektedir. Kuluçka Merkezine başvurmuş ve kabul edilmiş girişimci gruplar projelerini geliştirmektedir. Girişimciler bu fiziki alanda iş planlarını yazarak araştırmalarını yaparak eğitim/danışmanlık hizmeti almaktadır.

Dünyayı değiştirenler, ancak bunu yapabileceklerini düşünecek kadar çılgın olan insanlardır…”

Dr. Nebiye YAŞAR; yök Onaylı kurulan Genç Beyinler Akademisi ile, dünyadaki gelişmelere paralel olarak; ulusal bilim politikaları, sosyal hizmetler, sağlık, dış politika, güvenlik, ekonomik, eğitim, teknolojik ve sosyokültürel vb. alanlarda; kurumların nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda kurumlar arası katılımcı demokrasi oluşturulmasına katkı sağlayarak, gençlerle beraber siyaset üstü yönetişim modeli çerçevesinde öneriler geliştirmek ve ihtiyaç duyulan her konuda projeler oluşturmak amacıyla; teknik danışmanlık, idari danışmanlık ve ortak bulma faaliyetlerinde önemli başarılara imza atmıştır.

YÖK Onaylı kurulan Genç Beyinler Akademisinde 2014-2018 yılları arasında;

-Sayısı 500’ü aşan gençlere 22 adet  toplam 528 saat PCM /Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verdi.

-Sayıları 100’ü aşan Akademisyen ve Araştırma Görevlisine Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verdi.

-Sayıları 50’ye yakın STK’ya PCM Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verdi.

-Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri kapsamında 440 gence 36 saat Uygulamalı Girişimcilik, Dijitalleşme ve inovasyon Eğitimi verdi.

-Bilim Fikir Festivalinde sayıları 100’ü aşkın öğretmene proje bilgilendirme eğitimi verdi.

KOSGEB & Üsküdar Üniversitesi Protokolü ile Eğitim ve Öğretim döneminde “Proje Kültürü ve Girişimcilik” dersi ile 4 fakültede 4500 gence Girişimcilik Eğitimi vermiştir.

GBA desteğiyle akademisyen ve gençlerle birlikte İSTKA, TÜBİTAK, BAŞBAKANLIK YTB, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, AVRUPA BİRLİĞİ’NE 182 proje hazırlanmıştır. GBA’da hazırlanan projelerden bazıları;

– YENGEÇ PROJESİ

-TOKSİK VE BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİN KANITA DAYALI TAYİN, TARAMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ

-EKMEK KAPISI

-“ALZHEİMER HASTALIĞININ TANI VE PROGNOZUNUN BELİRLENMESİNDE OLFAKTÖR İLİŞKİLİ ELEKTROFİZYOLOJİK POTANSİYELLER VE İNOVATİF BİR ÖLÇEĞİN KULLANIMI”

-BEYİN PARKI

-KANITA DAYALI MENTÖRLÜK EĞİTİMİ

-“SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİ BİLME DURUMU”

-24 ALTIN DEĞER(NASRUDDİN)

-KÜLTÜR, KİMLİK VE AİDİYET BAĞLAMDA DIŞ GÖÇ OLGUSU; İSTANBUL ÖRNEĞİ

-2237 ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

-“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DE ” KANITA DAYALI” MÜZİKLE DUYGU VE DAVRANIŞ TERAPİSİ”

-BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE AKILLI TELEFON UYGULAMASI-BAMTEL

-BARIŞ VE UZLAŞMA MODÜLÜ PROGRAM GELİŞTİRİLMESİ

-BEYNİNİ ÇALIŞTIR, KENDİNİ YENİLE

-KİŞİYE ÖZEL İLAÇ ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI

-ÇÖREKOTUNUN ANTİKANSER İLAÇ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

-EVRENE POZİTİF BAKIŞ PROJESİ

-“DİYABETİK SIÇANLARDA SIÇAN KEMİK İLİĞİ KÖKENLİ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER VE SIÇAN

-TÜKÜRÜK BEZİ KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN TOPİKAL ABS UYGULAMASI ALTINDA

-YUMUŞAK DOKU İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI”

-EEG’DE SOSYAL VE PARASAL ÖDÜLLERİN BİLİŞSEL SÜREÇLERE OLAN ETKİSİ

-İSTANBUL ORYANTASYON PROGRAMI PROJESİ

-KENDİSİ İLE BARIŞIK GENÇLİK İÇİN SOSYAL RİTİM

-FARKINDALIK TEMELLİ SAĞLIK MERKEZLERİ

-“GABAPENTİNİN SIÇANLARDA UYKU DEPRİVASYONU İLE OLUŞTURULACAK ŞİZOFRENİ BENZERİ TABLO ÜZERİNE OLAN DAVRANIŞSAL ETKİLER”

-SAĞLIKLI CİNSEL KİMLİK VE YÖNELİMLER PROJESİ

-GENÇLİK GELECEK ÖNERİYOR

-“HİZMETÇİ EĞİTİMLERİN TASARLANMASINDA YENİ BİR POLİTİKA ÖNERİSİ: “ÖĞRETMEN PROFİLİNE ÖZGÜLÜK “

-İSTANBUL FAZ ARAŞTIRMA MERKEZİ (İFAM)

-SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM İÇİN ÖNCE GIDA PROJESİ

-“KANSER HÜCRELERİNİN YÜKSEK ENERJİ YOĞUNLUĞU VE GÜCE SAHİP BİYOPİLLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ”

-KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ ÖNGÖRÜLERİ İÇİN SANAL PSKİYATRİK HASTA MODELİ

-KOYUN ÇİÇEK HASTALIĞINA KARŞI YENİ NESİL AŞI MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

-“MİKROBİYAL ELEKROLİZ HÜCRELERİNDE FINDIK YAPRAĞINDAN HİDROJEN ÜRETİMİİÇİN METANOJENİK MİKROORGANİZMALARIN BASKILANMASI “

-“NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR İÇİN ” ORMAN TERAPİSİ” NİN YENİLİKÇİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK ARAŞTIRILMASI”

-“ORTA ÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI VE AKADEMİK BAŞARISININ GELİŞTİRMESİNDE FARKINDALIK TEMELLİ MANEVİ EĞİTİMİN ROLÜ “

-ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YOLUYLA EĞİTİM KALİTESİNİN İYİLEŞTİİRİLMESİ

-PDB DANIŞMANLIK BİRİMİ YÖNLENDİRME

-“PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN TANI SINIFLANDIRILMASI VE TEDAVİ SONUÇLARININ ÖNGÖRÜLMESİNDE YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI “

-“RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ MESLEK STANDARLARI GELİŞTİRME, MESLEKİ BİLGİ VE BECERİSINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ KURULUMU VE İŞLETİMİ”

-SALMONELLA SUSLARINDA KOMBİNASYONEL SİNERJİSTİK İLAÇ ÇİFTLERİNİN BULUNMASI

-“SON OSMANLI İSTANBUL’UNDA KENT YOKSULLUĞU: BALMUMCU VE ZİNCİRLİKUYU ÇİFTLİKLERİ ÖRNEĞİ”

-“SÜPER YAŞLANMA MODELİNİN PSKOLOJİK, NÖROPSKOLOJİK, NÖROFİZYOLOJİK VE NÖRORADYOLOJİK BELİRTEÇLERİ”

-TÜRKİYE’DE GAZETE ARŞİVİ VE ANKET ÇALIŞMASI: BEYİN BİLGİSİ

-ÜSKÜDAR’ IN KORUNCUK KAHRAMANLARI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

-ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ARGE STRATEJİ BELGESİ NÖROBİLİM ALT ALANI

-ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

-ENDÜSTRİYEL VE ÇEVRESEL TOZ KANTİTATİF ANALİZ LABORATUARI

-PROMER

-ALZHEİMER HASTALIĞINDA KONFABULASYONLARIN VE YALANCI BELLEK ÖĞELERİNİN NÖROL TEMELLERİNİN FONKSİYONEL MR İLE ARAŞTIRILMASI

“ASTIM MODELİ OLUŞTURULAN BALB/C FARE IRKINDA FUNGAL BİR BİOPESTİSİT OLAN

-BAĞIMLILIK İLE DENGE, TABAN DUYUSU VE HAREKET KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ

-BİR STOKİNİN ANALOĞU OLAN ZEATİNİN FARKLI FORMLARININ ANKSİYETE PSKOZ ÜZERİNE OLAN DAVRANIŞSAL ETKİLERİ

-BİYOHİDROJEN ÜRETİMİ

-BRAİNPARK YENİLİK VE GİRİŞİM MERKEZİ

-D-GALAKTOZ YAŞLANMA MODELİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA KEFİRİN OKSİDATİF STRES VE BİLİŞSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

-EEG TABANLI YAPAY ZEKA VE BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ (BBA) UYGULAMASI İLE GERÇEK

-ELLER SUYA, TOPLUM SAĞLIĞA

-ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

-GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI İLE UYUM TERAPİ

-2023’TE ELVEDA OBEZİTE

-GERÇEK ZAMANLI ROBOT KOLU KONTROLÜ İÇİN EEG TABANLI BCI TASARIMI

-HAYDİ BÜTÜNLEŞELİM

-HAYDİ GENÇLER ELELE

-BEYNİNİ KULLAN, BAŞARIYA UZAN

-HEM SOSYAL HEM GİRİŞİMCİ”İLLA SOSYAL GİRİŞİMCİ”

-İKİ DOĞUNUN KÖPRÜSÜ: TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI

-“GENETİĞİNE GÖRE BESLEN, OBEZİTE VE DİYABETİ YEN İSTANBUL NÜTRİ-GENETİK MERKEZİ”

-HAYDİ GİRİŞELİM

-İSTANBUL PROTEİN ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE İNOVASYON MERKEZİ (PROMER)

-AKIL OYUNLARI

-BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ NESİLLERİN KAYNAŞMASI

-“KENDİMİZ KALMAK: POSTKOLONYALİST AÇIDAN KÜLTÜREL SİYASAL VE İKTİSADİ MUKAVEMENT DİNAMİKLERİ

-DİK DUR EĞİLME

-GENÇLERE UMUT, TOPLUMA HAYAT

-İSTANBUL’DAN DÜNYA’YA AÇILAN KAPI

-KALBİNİN RİTMİ DİNLE

-KENDİNİ TANI, GELECEĞİNİ KENDİN BELİRLE

-SİBER ALGI YÖNETİMİ PROJESİ

-SOSYAL DOKUDA POZİTİF DENGE POZİTİF UYUM

-SURİYELİYELİ ÇOCUKLARA ANADİLİNİ OYUNLARLA ÖĞRETİYORUM

-ŞİZOFRENİ HASTALARINDA KALP VE DAMAR HASTALIKLARI RİSKİNİ DEĞERLENDİRME

-TİYATRONUN İÇİNDE DANSIN BÜYÜSÜ VE SANATSAL TERAPİ

-İSTBAM

-TURNALAR BÜTÜNLEŞME PROJESİ

-TÜRKİYE-KIBRIS ELELE, SAĞLIKLI GELECEĞE

-ULUSAL YETENEK VE MENTÖR AĞI

-YENİ NESİL NANO YAPILI AŞI PROTOTİPLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

-YENİ NESİL PEPTİD AŞI MODELLERİNİN ZİKA VİRÜSÜNE KARŞI GELİŞTİRİLMESİ

-YESEVİNİN İZİNDE

-DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA ÖDÜL DEĞERLENDİRMESİNİN  OLAYA  İLİŞKİN  POTANSİYELLER  VE  FONKSİYONEL NÖROGÖRÜNTÜLEME  İLE İNCELENMESİ

-HAYDİ, GENÇLER ELELE

-TRAVMA YAŞAMIŞ MÜLTECİ ÇOCUKLARDA ZİHİNSEL YETİLER

-EEG VERİTABANI PROJESİ

-BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ İLE BOYUTLU UZAYDA ROBOT -KOLU KONTROLÜ

-“FİZYOTERAPİDE KULLANILAN FARKLI ELEKTRİKSEL AKIM TİPLERİNİN DİSFALJİ HASTALARINDA

-ÜSKÜDAR’DAN DÜNYA’YA ESEN BİLİM RÜZGÂRI 1453-2023

BEYİN KÖKENLİ-NÖROTROFİK FAKTÖRÜN (BKNF)GERÇEK ZAMANLI TAYİNİ İÇİN BİYOSENSÖR KİTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

-ACİL SERVİS AŞIRI KALABALIKLIĞININ BELİRLENMESİ, AZALTMAK İÇİN STRATEJİ VE ÇÖZÜMLER: ASRL

-KİTAPMATİK

-HAKLARINI BİL KENDİNİ GELECEĞE HAZIRLA

-KAYGI VE KAYGI DURUMUNUN BİLİŞSEL FONKSİYONLARLA İLİŞKİSİ

-ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK TABANLI EĞİTİM MATERYALİ ÜRETME

-YENİ NESİL PEPTİD AŞI MODELLERİNİN ZİKA VİRÜSÜNE KARŞI GELİŞTİRİLMESİ

-YENİ NESİL NANO YAPILI AŞI PROTOTİPLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

-KARAKTERİZASYONU VE KLOROFENAOLBİLEŞİKLERİNİN OKSİDASYON REAKSİYONLARINDAKİ KATALİTİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ”

-İSTANBUL GİRİŞİM İSTASYONU(GİR-İST)

-KOBİMER İSTANBUL(Tüketici Nörobilimi Temelli Yenilikçi KOBİ Gelişim Merkezi) Projesi

-HAYDİ HAYATI YAKALA

-İSTANBUL ANTİOSİDAN ARAŞTIRMA MERKEZİ (ANAMER) KURULMASI

-İSTANBUL BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ GELİŞTİRME MERKEZİ (BeyinPark)

-İSTANBUL HAVA KİRLİLİĞİNİN ALZHEİRMER’A ETKİSİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ISTALMER KURULMASI

-DEMANS KAFE

– DİJİTAL BİR GELECEĞE ÇOCUKLARLA DUYGUYU KODLAMAK

-BEYNİNİ KULLAN BAŞARIYA UZAN