Skip to content Skip to footer

Genç Beyinler Akademisi

Gençlerle Proje Üretmenin Adresi: Genç Beyinler Akademisi
“Yerel ve küresel düzeyde yaşanan toplumsal ve ekonomik sorunların çözümünde değer yaratan projelere gençler ile katkı sunmak…” Genç Beyinler Akademisi; dünyadaki gelişmelere odaklı; ulusal bilim politikaları, sosyal hizmetler, sağlık, dış politika, güvenlik, ekonomi, sanat, eğitim, teknoloji, sosyokültürel vb. alanlarda; toplumda ihtiyaç duyulan her konuda “gençlerle projeler oluşturmak” amacıyla Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 2014 yılında YÖK onaylı…
Genç Beyinler Akademisi Projeleri
İSTANBUL KALKINMA AJANSI PROJELERİ /İSTKA Toksik ve Bağımlılık Yapan Maddelerin Kanıta Dayalı Tayin, Tarama ve Dayanışma Merkezi (2014-2015) Beynini Çalıştır, Kendini Yenile REHA-BİL (2015-2016) İstanbul Protein Araştırma, Geliştirme Ve İnovasyon Merkezi (PROMER) (2016-2017) Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı (2016-2017) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJELERİ Kanıta Dayalı Mentörlük Eğitimi (2015-2016) Ergoterapi İçinde Hayatın Ritimlerini Öğrenmek (2016-2017) Sporcu Gençlerde Duygu ve Davranış…
GBA (Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi) – Hakkında Merkezin Amaçları
GBA (Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Hakkında Merkezin Amaçları: a) AB tarafından sağlanacak fonların kullanımında tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak, b) AB tarafından ilan edilen ve ülkemizin yararlanabileceği tüm programların tanıtılmasına ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak, c) AB programlarına ilişkin faaliyetlerin…