Skip to content Skip to footer

Makale

AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNOVASYON TEMEL GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI
AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNOVASYON TEMEL GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI Yazarlar Nebiye YAŞAR Dergi International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries - Cilt 4 Sayı Özel Sayı 1 Sayfalar 182-198 Açıklama Üniversite-sanayi işbirliğinin, ulusal inovasyon sistemlerinin temeli olması nedeniyle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem…
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Sosyal Duygusal Yalnızlık Durumuna Etkisi
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Sosyal Duygusal Yalnızlık Durumuna Etkisi Yazarlar Nebiye Yaşar Yayın tarihi 2021/10/7 - Dergi Proceedings of 12 th SCF International Conference on “Contemporary Issues in Social Sciences” - Sayfalar 343 Açıklama Problemli internet kullanımı yüksek düzeyde duygusal yalnızlık ve zayıf romantik ve arkadaşlık ilişkileri ile bağlantılıdır. Düşük benlik saygısı gibi…
Ar-Ge’de üniversite sanayi işbirliğinin patent başvurularına etkisinin istatistik analizi
Ar-Ge’de üniversite sanayi işbirliğinin patent başvurularına etkisinin istatistik analizi Yazarlar Nebiye Yaşar - Yayın tarihi 2020 - Dergi - International Journal of Applied Economic and Finance Studies Cilt 5 Sayı 1 - Sayfalar 28-40 Açıklama Bilim-teknoloji-inovasyon temelli küresel rekabetçilik stratejisi, şirketler için sürdürülebilir rekabet gücü ve ülkeler için sürdürülebilir ekonomik büyüme ile toplumun yüksek refahı…
EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN OKULLAŞMA ORANINA ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI
EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN OKULLAŞMA ORANINA ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI Yazarlar Nebiye Yaşar - Yayın tarihi 2018 - Dergi Kadın Araştırmaları Dergisi - Sayı 17 Sayfalar 55-69 Açıklama Eğitim ve öğrenim alanında tüm dünyada yaşanan hızlı ilerleme ve gelişmelere rağmen, dünyanın pek çok bölgesinde kadınların eğitimi önemli bir sorun olarak devam etmektedir.…