Skip to content Skip to footer

Medium

Deprem ve Gençlik
Photo by Good Free Photos on Unsplash DEPREM VE GENÇLİK “Doğal afetlerde en erken uyarı sistemi; belleğimiz ve önlemlerimizdir…” Doğal afetler, şüphesiz ki insanoğlunun tarih boyunca karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biridir. Aniden meydana gelen doğal afetler insan hayatını hayli olumsuz yönde etkiler. Çıkış şekli ne olursa olsun afetler, toplum yapısında önemli ölçüde ekonomik ve sosyal kayıplar ile…
Yeni Çağda Yeni Nesil Gençlik
Photo by Duy Pham on Unsplash “Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.” Ergenlik ve genç erişkinlik zamanını kapsayan hayat dilimi “gençlik dönemi” olarak adlandırılır. Gençlik, bireyin biyolojik yönü hesaba katılarak belirlenen bir kavram olmakla birlikte…
GENÇLERİN POZİTİF İYİ OLUŞLARI İÇİN “SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ”
Photo by Chang Duong on Unsplash Hiçbir şey için geç değildir. Ne bakış açınızı değiştirmek ne de mutlu olmak için… İnsan, mutlu olmak, iyi olmak ister. Mutluluk kavramı, düşünce tarihinin en temel felsefe ve ahlâk konularından biri olduğu gibi, insanoğlunun hep peşinden gittiği en büyük hedeflerinden biri olmuştur. Aristo kişinin kendisi için “iyi” olanı gerçekleştirmesi, “iyi olması” olarak tanımlanmıştır.…
Dijital Çağda Değerler ve Gençlik
Photo by Noah Buscher on Unsplash İnsanların düşünce ve davranışları; yeni gelişmelerin ve ihtiyaçların etkisiyle zaman içinde değişmektedir. Dünyadaki etkileşim ve iletişim teknolojinin etkisiyle kolaylaştığı için hem bireysel hem de sosyal değişim günümüzde daha hızlı yaşanmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak nesiller arası farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Gençler, bir önceki nesle oranla daha farklı önceliklere sahiptirler. Toplumlara, tarihsel dönemlere ve…
Gençlik ve Sürdürülebilirlik
Photo by Cody Martin on Unsplash “Sürdürülebilirliğin yolu daha az zarar vermekten değil, daha fazla iyilik yapmaktan geçiyor…” Küreselleşmenin tüm hızıyla devam ettiği günümüz dünyasında, sürdürülebilirlik bilinci ve farkındalığı oluşturulmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı; beşeri, sosyal ve küresel düzeyde 21. yüzyılın en önemli fikirlerinden birini oluşturmaktadır. Sürdürülebilirliğin temel boyutlarının benimsenmesi ve içselleştirilmesi yoluyla özellikle gençlerde farkındalık…
Doğa Sporları ve Gençlik
Photo by Hu Chen on Unsplash “Doğa keşfedilmeyi sever, hayal edebilirseniz gerçekleştirebilirsiniz…” Doğada ve doğal ortamda, insan sağlığına, kişinin bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan sporların tümüne doğa sporları denir. Doğa sporları günümüzde teknolojinin beraberinde getirdiği hareket azlığı ile başa çıkmak için her yaş ve meslek grubundan insanın ilgi odağı haline gelmiştir. Başka bir tanıma göre ise doğa sporları insanın…
Doğadan İlham Alan Gençler
Photo by Chris Greenhow on Unsplash “Doğa ile her yürüyüşte, insan aradığından çok daha fazlasını alır…” Doğadan ilham alma, geçmişten günümüze kadar yeryüzünde var olan tüm uygarlıkları etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Teknolojik çalışmalar için doğadan ilham alma sanatı ve bilimi geçmişe dayanmaktadır. İlham almak için doğayı dikkatle inceleyen tarihin en önemli kişilerinden biri de Leonardo da Vinci’dir.…
Bilinçli Gençlerle Sıfır Atık
Photo by Robert Collins on Unsplash Bugünün geri dönüşümü, geleceğin teminatıdır… “Gençlerle sıfır atık” sadece bir çevre duyarlılığı değil insanlığın geleceği adına gençlerle bir sorumluluk hareketidir. Gençlerle birlikte, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarlarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme hareketi gelecek için bir hedeftir. Dünya nüfusu, sanayileşme, kentleşme ve…
KATILIMCI GENÇLİK
Photo by Chang Duong on Unsplash “Bir ülkenin katılımcı gençleri refahın güvencesidir…” Katılım; yapılan işlerde yer almak, belirli görevlere sahip olmak ve sorumluluğu paylaşmaktır. Katılım, yönlendirmeye ve şekil vermeye yardımcı olmak anlamına da gelmektedir. Başka bir ifadeyle katılım; insanların beceri ve ilişkilerdeki eksikliklerini gidererek kendilerini daha iyi bir şekilde yönetmelerini sağlar. Katılım; konuşma, dinleme, kendi görüşlerini ifade etme ve…
İklim Krizinde Gençler
Photo by Tobias Rademacher on Unsplash “Gençliği iyiye yönelten, gençlerin geleceğini de iyiye yöneltir…” Küresel olarak belirlenmiş bir ergenlik ve gençlik tanımı olmasa da BM istatistiki sebeplerle 10–19 yaş aralığında olanları ergen, 15–24 yaş aralığını genç insan olarak tanımlamıştır. Gençlik, bu iki grubun beraber ele alınmasıyla adlandırılır ve 2018 itibariyle 10–24 yaş aralığında dünyada 1,8 milyar genç yaşamaktadır ve…