Skip to content Skip to footer

Çalışmalar

AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNOVASYON TEMEL GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI

AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNOVASYON TEMEL GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER…

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Sosyal Duygusal Yalnızlık Durumuna Etkisi

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Sosyal Duygusal Yalnızlık Durumuna Etkisi Yazarlar Nebiye Yaşar Yayın tarihi 2021/10/7…

Ar-Ge’de üniversite sanayi işbirliğinin patent başvurularına etkisinin istatistik analizi

Ar-Ge’de üniversite sanayi işbirliğinin patent başvurularına etkisinin istatistik analizi Yazarlar Nebiye Yaşar - Yayın tarihi 2020…

EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN OKULLAŞMA ORANINA ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI

EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN OKULLAŞMA ORANINA ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI Yazarlar Nebiye Yaşar -…