Skip to content Skip to footer

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Sosyal Duygusal Yalnızlık Durumuna Etkisi