Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNOVASYON TEMEL GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI

AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNOVASYON TEMEL GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI Yazarlar Nebiye YAŞAR Dergi International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries - Cilt 4 Sayı Özel Sayı 1 Sayfalar 182-198 Açıklama Üniversite-sanayi işbirliğinin, ulusal inovasyon sistemlerinin temeli olması nedeniyle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem…

Daha fazla oku

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Sosyal Duygusal Yalnızlık Durumuna Etkisi

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Sosyal Duygusal Yalnızlık Durumuna Etkisi Yazarlar Nebiye Yaşar Yayın tarihi 2021/10/7 - Dergi Proceedings of 12 th SCF International Conference on “Contemporary Issues in Social Sciences” - Sayfalar 343 Açıklama Problemli internet kullanımı yüksek düzeyde duygusal yalnızlık ve zayıf romantik ve arkadaşlık ilişkileri ile bağlantılıdır. Düşük benlik saygısı gibi…

Daha fazla oku

Ar-Ge’de üniversite sanayi işbirliğinin patent başvurularına etkisinin istatistik analizi

Ar-Ge’de üniversite sanayi işbirliğinin patent başvurularına etkisinin istatistik analizi Yazarlar Nebiye Yaşar - Yayın tarihi 2020 - Dergi - International Journal of Applied Economic and Finance Studies Cilt 5 Sayı 1 - Sayfalar 28-40 Açıklama Bilim-teknoloji-inovasyon temelli küresel rekabetçilik stratejisi, şirketler için sürdürülebilir rekabet gücü ve ülkeler için sürdürülebilir ekonomik büyüme ile toplumun yüksek refahı…

Daha fazla oku

EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN OKULLAŞMA ORANINA ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI

EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN OKULLAŞMA ORANINA ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI Yazarlar Nebiye Yaşar - Yayın tarihi 2018 - Dergi Kadın Araştırmaları Dergisi - Sayı 17 Sayfalar 55-69 Açıklama Eğitim ve öğrenim alanında tüm dünyada yaşanan hızlı ilerleme ve gelişmelere rağmen, dünyanın pek çok bölgesinde kadınların eğitimi önemli bir sorun olarak devam etmektedir.…

Daha fazla oku

Deprem ve Gençlik

Photo by Good Free Photos on Unsplash DEPREM VE GENÇLİK “Doğal afetlerde en erken uyarı sistemi; belleğimiz ve önlemlerimizdir…” Doğal afetler, şüphesiz ki insanoğlunun tarih boyunca karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biridir. Aniden meydana gelen doğal afetler insan hayatını hayli olumsuz yönde etkiler. Çıkış şekli ne olursa olsun afetler, toplum yapısında önemli ölçüde ekonomik ve sosyal kayıplar ile…

Daha fazla oku

Yeni Çağda Yeni Nesil Gençlik

Photo by Duy Pham on Unsplash “Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.” Ergenlik ve genç erişkinlik zamanını kapsayan hayat dilimi “gençlik dönemi” olarak adlandırılır. Gençlik, bireyin biyolojik yönü hesaba katılarak belirlenen bir kavram olmakla birlikte…

Daha fazla oku

GENÇLERİN POZİTİF İYİ OLUŞLARI İÇİN “SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ”

Photo by Chang Duong on Unsplash Hiçbir şey için geç değildir. Ne bakış açınızı değiştirmek ne de mutlu olmak için… İnsan, mutlu olmak, iyi olmak ister. Mutluluk kavramı, düşünce tarihinin en temel felsefe ve ahlâk konularından biri olduğu gibi, insanoğlunun hep peşinden gittiği en büyük hedeflerinden biri olmuştur. Aristo kişinin kendisi için “iyi” olanı gerçekleştirmesi, “iyi olması” olarak tanımlanmıştır.…

Daha fazla oku

Dijital Çağda Değerler ve Gençlik

Photo by Noah Buscher on Unsplash İnsanların düşünce ve davranışları; yeni gelişmelerin ve ihtiyaçların etkisiyle zaman içinde değişmektedir. Dünyadaki etkileşim ve iletişim teknolojinin etkisiyle kolaylaştığı için hem bireysel hem de sosyal değişim günümüzde daha hızlı yaşanmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak nesiller arası farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Gençler, bir önceki nesle oranla daha farklı önceliklere sahiptirler. Toplumlara, tarihsel dönemlere ve…

Daha fazla oku

Gençlik ve Sürdürülebilirlik

Photo by Cody Martin on Unsplash “Sürdürülebilirliğin yolu daha az zarar vermekten değil, daha fazla iyilik yapmaktan geçiyor…” Küreselleşmenin tüm hızıyla devam ettiği günümüz dünyasında, sürdürülebilirlik bilinci ve farkındalığı oluşturulmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı; beşeri, sosyal ve küresel düzeyde 21. yüzyılın en önemli fikirlerinden birini oluşturmaktadır. Sürdürülebilirliğin temel boyutlarının benimsenmesi ve içselleştirilmesi yoluyla özellikle gençlerde farkındalık…

Daha fazla oku