Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNOVASYON TEMEL GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI

AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNOVASYON TEMEL GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI Yazarlar Nebiye YAŞAR Dergi International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries - Cilt…

Deprem ve Gençlik

Photo by Good Free Photos on Unsplash DEPREM VE GENÇLİK “Doğal afetlerde en erken uyarı sistemi; belleğimiz ve önlemlerimizdir…” Doğal afetler, şüphesiz ki insanoğlunun tarih boyunca karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biridir. Aniden…

Yeni Çağda Yeni Nesil Gençlik

Photo by Duy Pham on Unsplash “Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil,…

Dijital Çağda Değerler ve Gençlik

Photo by Noah Buscher on Unsplash İnsanların düşünce ve davranışları; yeni gelişmelerin ve ihtiyaçların etkisiyle zaman içinde değişmektedir. Dünyadaki etkileşim ve iletişim teknolojinin etkisiyle kolaylaştığı için hem bireysel hem de sosyal değişim günümüzde daha…

Gençlik ve Sürdürülebilirlik

Photo by Cody Martin on Unsplash “Sürdürülebilirliğin yolu daha az zarar vermekten değil, daha fazla iyilik yapmaktan geçiyor…” Küreselleşmenin tüm hızıyla devam ettiği günümüz dünyasında, sürdürülebilirlik bilinci ve farkındalığı oluşturulmasının önemi her geçen gün…