Skip to content Skip to footer

Ar-Ge’de üniversite sanayi işbirliğinin patent başvurularına etkisinin istatistik analizi