IMG-LOGO

TEKNOLOJİ TRANSFERİ YENİLİKÇİLİK DİJİTALLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

TEKNOLOJİ TRANSFERİ YENİLİKÇİLİK DİJİTALLEŞME KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

Modül 1 /FARKINDALIK, TANITIM VE EĞİTİM
• Bu modül kapsamında;
• Üniversitede üretilen akademik bilgiyi, akademik araştırma sonuçlarını sanayi ile buluşturarak bu bilgi ve araştırma sonuçlarının ticari ürüne dönüştürülmesini sağlamaya yönelik, sanayi, araştırmacıları ve öğrencileri Araştırma-Geliştirme faaliyetleri,
• İnovasyon, Proje Destekleri ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konularında bilgi sahibi kılmak,
• Teknoloji transferinin amaç, yöntem ve sonuçları üzerine farkındalık, tanıtım ve eğitim faaliyetleri yapmak,
• Sanayi firmalarının problem ve ihtiyaçlarını, yöntemlerini üniversitenin akademik kaynaklarına, araştırmacılara ve öğrencilere tanıtmak,
• Etkin bir üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmaları yapmak, farkındalık oluşturmak ve gerekli eğitimler vermek.
Modül 2 / PROJE DESTEK VE GELİŞTİRME
• Bu modül kapsamında;
• Araştırma projelerine kaynak oluşturmaya yönelik proje desteklerinin araştırılması,
• Projelerin çeşitli fon-hibe programlarına başvurusu ve yönetimine yönelik katkı destek sağlamak,
• Projelerin başvuru öncesi ve sonrası aşamalarında geliştirme desteği sunmak ve danışmanlık hizmeti vermek.
• Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve sanayi firmalarına yönelik verilen destekler;
-Proje Kaynak (Hibe, Fon vb.) Oluşturma
-Proje Yönetimi Geliştirme-Yönlendirme -Koordinasyon
Modül 3 / ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ
• Bu modül kapsamında;
• Üniversitede üretilen akademik bilginin ve araştırma sonuçlarının ticari ürüne dönüştürülmesine yönelik akademik alanı sanayi alana taşımak,
(Cumhur Hoca ve Tunç Hocanın projeleri)
• Şirketleşme ve girişimcilik aşamalarını desteklemek.
MODÜL 4 / FİKRİ HAKLAR-LİSANSLAMA
• Bu modül kapsamında;
• Üniversitede veya sanayi ile ortak gerçekleştirilen projelerde Fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması,
• Hakların yönetilmesi buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması
• Patent Eğitimlerinin Yapılması
Modül 5 /ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK
• Bu modül kapsamında;
• Akademik bilgi ve araştırma sonuçlarının, yenilikçi fikir ve ürünlerin ticari değeri olan ürüne çevrilmesi için akademisyen, araştırmacı, öğrenci veya AR-GE niteliği taşıyan proje fikri sahibi kişilerin bu fikrin ya da ürünün korunmasıyla birlikte fikrin, ürünün ticarileştirilmesine yönelik şirketleşme ve girişimcilik alanında bilgi sahibi olmaları, farkındalık kazanmaları ve bu alanlarda faaliyete geçmeleri adına destek olma amacına yönelik faaliyetler