IMG-LOGO

Fotoğraflar

PROJE KÜLTÜRÜ VE GİRİŞİMCİLİK DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

• Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarını yapmak.
• Sorumlu olduğu derslerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak, sınavların programdaki tarih ve saatlerine uygun şekilde yapılması,
• Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak.
• Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak.
• Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek.
• Dekanlık ve Bölüm Başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek.
• Sorumlusu olduğu derslik, uygulama laboratuvarı vb. mekânlarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak.
• Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
• Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek.
• Lisans programına katılan öğrencilerin akademik ders başarılarına katkı sağlamak.
• Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katılmak.
• Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak.
• Öğrencilerle Uygulamalı İş planları hazırlama çalışmaları yapmak
• Öğrencilere yönelik uygulamalı kuluçka çalışması yapmak.