IMG-LOGO

GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

• Hibe fonlarını kullanarak projeler yapılmasını sağlamak suretiyle, dış ve iç kaynaklı proje ve programlara talep ve ilgiyi arttırmak,
• Hazırlanan projelerin gerek sayısal gerekse içerik bakımından gelişmesini temin etmek,
• AB’ye üye ülkelerin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri ve bilimsel boyutu 3niversitemize taşımak,
• Proje üretmek isteyen Üniversitemize bağlı Fakülte, Bölüm, Yüksekokul, Enstitü, USEM, Araştırma ve Uygulama Merkezleri, NPİSTANBUL Hastanesi ile tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmakta yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak,
• Üniversitemize bağlı kurumlarda projelerin üretilmesini sağlamak,
• Dış kaynaklı proje ve programlardan faydalanmamış, dezavantajlı bölgelerdeki kurumlarımızın proje üretmesini ve hibe programlarından yararlanmalarını sağlamak,
• Nicelik ve nitelik bakımından İstanbul’un proje çalışmalarında öncü ve lider olması için Üniversitemiz olarak gerekli çalışmaları yapmak,
• Kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve ortaklık kurulmasını sağlamak (Eğitim kurumları, kamu kurumları, üniversiteler, STK, vb.) ,
• Uluslararası boyutta ilgili kurumlarla iş birliği yapmak ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak,
• Dış kaynaklı proje ve programlar, Avrupa Birliği felsefesi, Türkiye-AB ilişkileri, AB’nin Eğitim ve Gençlik Politikaları hakkında bilgi sahibi olmak, gelişmeleri takip etmek ve bu konularda eğitimlere katılmaktır.
• Kulüp Başkanları ve Üniversite öğrencileriyle proje faaliyetlerinde yer almaları kapsamında gerekli rehberlik ve danışmanlık yapmak.
• Rektörün ve Rektör Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmek.