IMG-LOGO

Etkili Liderlik ve Etkin Yöneticilik Eğitimi

Etkili Liderlik ve Etkin Yöneticilik EğitimiKurumların performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır. Bu nedenle, nasıl ki vücudumuzdaki hayatı fonksiyona sahip olan kalbimizi korumak için sağlıklı besleniyor, kontrole gidiyor, spor yapıyorsak, organizasyonların kalbi olan iş gören gücünün de olumsuz ve işletmenin aleyhine olabilecek davranışlardan uzaklaşmaları için bireysel performans ve motivasyonu en üst düzeyde tutacak, kariyer ve gelişim süreçlerine yön verecek, takım ruhunu aşılayabilecek ve aynı amaç için bir araya gelmelerini sağlayabilecek lider yöneticiler yetiştirmemiz gerekmektedir.

Eğitimin İçeriği

• Liderlik Davranışı
• Liderlik Basamaklarında Yükselirken
• Liderlik Yetkinlikleri ve Yetki Kullanımı
• Farklı Yöneticiler, Farklı Sonuçlar
• Yeterlilik
• Karar ve Kararlılık
• Kararlılık Sınavı
• Risk Almak
• Dürüstlük ve Tutarlılık
• Vizyonla Gelişmek
• Liderlerin Yönetimde Kullandıkları Güç Birimleri
• Liderliği Geliştiren Kuramlar
• Liderde Olması Gereken Özellikleri
• Özellikler Kuramı
• Davranışsal Liderlik Kuramı
• Postmodern Kuramlar
• Yönetimde İlişkiler, Etkin İletişim ve İletişim Yönetimi
• Lideri Kim, Nasıl Görüyor?
• Konuşan Değil, Dinleyen Lider!
• İyi Lider Enerji Verir.
• Liderlik Türleri
• Kurumun Kaderini Belirleyen Lider
• Şeffaf Dünyada Otantik Liderlik
• Yöneticilerde IQ, EQ, CQ
• Hedefler
• Planlama
• Takım Yönetimi
• Ekip Kurma Aşamaları
• X, Y ve Z Kuşaklarını Birlikte Yönetmek
• İnsan Tanıma Sanatı (İnsan Doğası)
• İlişki Yönetimi ve Etkileşim
• Duygusal Zekâ
• Empati Sanatı
• Etkin Liderlerle Krizi Aşmak
• Liderlerin Çalışanlara Motivasyon Etkisi/Teknikleri
• Problem Çözme Teknikleri
• Karar Verma Teknikleri
• Liderin Başarısızlık Nedenleri
• Liderin Takım Çantası

Bu eğitim metaforlar ve anekdotlarla zenginleştirilmiş olup; video, görseller ve oyunlaştırma teknikleri ile interaktif olarak gerçekleştirilmektedir.


IMG