IMG-LOGO

Hakkımda

Üç şey dünyayı değiştirebilir:

“İyi eğitilmiş insan, iyi bir fikir ve çok çalışmak…»

Dr. Nebiye YAŞAR; Eğitim ve Sosyal Bilimleri alanında almış olduğu Lisans ve Lisans Üstü Eğitiminden sonra; T.C. İstanbul Valiliğinde Avrupa Birliği Projeleri EUROBA Koordinatörü olarak başta AB Projeleri olmak üzere Başbakanlık, Bakanlıklar, Uluslararası Ulusal ve Kalkınma Ajansları, ile ortak çalışmalar yürüterek koordinatörlük, danışmanlık ve Proje Döngüsü Eğitimleri Eğitmeni (AB Bakanlığı) Girişimcilik Eğitmeni (Gençlik Bakanlığı) KOSGEB (Uygulamali Girişimcilik Eğitmeni) Dünya Gençlik politikaları ve Araştırmaları Etkili Liderlik Eğitmenliği, İstanbul Valiliği Gençlik Komisyonu Başkanlığı Davranış Bilimleri temelli Kişisel Gelişim Eğitimleri Eğitmenliği, İstanbul Valiliği Eğitim, Kadın ve Gençlik Komisyonlarında eğitmenlik görevlerini yürütmüştür.

Dr. Nebiye YAŞAR; Marmara Üniversitesindeki Doktora çalışmaları sırasında Türkiyedeki gençlere yönelik “Sosyal Sorumluluk Projeleri” konusunda uzmanlığını akademik çalışmalarıyla desteklemiş ve Üsküdar Üniversitesi Rektörlük Proje Danışmanı ve YÖK onaylı kurulan Genç Beyinler Akademisi Direktörü olarak başta “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri (PCM)” olmak üzere çeşitli üniversite, vakıf, dernek, ve özel sektöre girişimcilik, yenilikçilik ve davranış bilimleri temelli eğitimler vermiştir.

"Eğitmen" olarak yer aldığı projeler ve "Verdiği Eğitimler"

• TÜBİTAK projeleri ve proje içindeki eğitimler,

• Başbakanlık Projeleri ve proje içindeki eğitimler,

• Ekonomi Bakanlığı ve benzer kurumlarca desteklenen projeler ve proje içindeki eğitimler,

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB gibi benzer kurumlarca desteklenen projeler ve proje içindeki eğitimler,

• Avrupa Birliği, diğer yabancı devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarının projeleri ve proje içindeki eğitimler,

• Yerli ve yabancı özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının projeleri ve proje içindeki eğitimler,

• Yukarıda sayılanların dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının projeleri ve proje içindeki eğitimler,

• Üniversite içinde geliştirilen ve desteklenen araştırma proje ve programları ve proje içindeki eğitimler…

• (2008-2018) yılları arasında İstanbul ve İstanbul dışındaki illerde yüzlerce gence Proje Kültürü, Dijitalleşme, Liderlik, Sosyal İnovasyon, Yenilikçilik ve Girişimcilik Eğitimleri vermiştir.

• (2010-2015) yılları arasında İstanbul ve İstanbul dışındaki illerde Eğitici Eğitimi kapsamında toplam 3.300 eğitmene Proje Kültürü, Yenilikçilik ve Girişimcilik eğitimleri vermiştir.

• (2015-2018) yılları arasında; KOSGEB işbirliği protokolü kapsamında 4500 üniversiteli genç girişimci adayına Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi vermiştir.

• “Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur…”

• Dr. Nebiye YAŞAR’ın son yıllarda odaklandığı eğitim alanlarından biri olan “Teknoloji Odaklı Yenilikçi Girişimcilik” ve “Sosyal İnovasyon” ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayacak bir alan olarak gelişen bir ivme kazanmaktadır. Başta üniversite mezunu gençler olmak üzere her yaştan insanı girişimciliğe yönlendiren başarılı bir girişimcilik sisteminin oluşması sürecine destek veren Dr. Nebiye YAŞAR, girişimcilik kavramını dünya ve ülke kalkınmasındaki önemine inanmaktadır.

• Üsküdar Üniversitesindeki idari ve akademik görevleri sırasında “Bilgiyi ürüne dönüştürme ilkesiyle” hareket eden Dr. Nebiye YAŞAR; çalıştığı üniversite başta olmak üzere Türkiye’de teknoloji odaklı yenilikçi girişimci üniversite örneğini oluşturma yönünde vizyon kazandırmak için önemli çalışmalar yapan 2014 yılında YÖK onaylı kurulan Genç Beyinler Akademisi ile Genç Girişimcileri destekleyerek; sanayi ve üniversite işbirliğini ilerletmek, teknoloji ağırlıklı üretim ve girişimciliği desteklemek, girişim destekleri için danışmanlık hizmeti vermektedir.

• Genç Beyinler Akademisi; genç girişimci adaylarının iş planlarını oluşturma süreçlerinde destek vererek iş geliştirme aşamalarında uygulamalı eğitim ve rehberlik vermektedir.

• Genç Girişimci adaylarının geliştirdiği yenilikçi teknolojilerin ve ürünlerin patent başvurularının yapılması ve fikri mülkiyet haklarının korunması konularına yönelik Patent Ön Araştırma Danışmanlığı verilmektedir. Girişimci adaylara aynı zamanda patentlerini lisanslama konusunda ve kendi işlerini kurma aşamasında karşılaşabileceği hukuksal süreçler ve problemlere yönelik destek verilmektedir.

• Genç girişimci adayların iş fikrinden ticarileşmeye giden süreçte ihtiyaç duyacağı finansal kaynakların bulunması ve bu kaynakların yönetimi konularında ve mali stratejilerini oluşturma ve geliştirme aşamalarında yardımcı olmaktadır. Yerli ve yabancı fon kaynakları hakkında genç girişimcilerin bilgilendirilmesi ve bu desteklerden yararlanabilmeleri konularında ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktır.

• Genç girişimci adaylarına reklam politikaları, katma-değer analizi, kâr miktarına ve müşteri kitlesine uygun pazarlama türü ve pazarda tutundurma stratejileri konularında destek vermektedir. 4500 genç girişimci adayına reklam politikaları, katma-değer analizi, kâr miktarına ve müşteri kitlesine uygun pazarlama türü ve pazarda tutundurma stratejileri konularında bilgilendirme semineri ve eğitimi vermiştir.

• “Hayalleriniz ile bugün arasındaki mesafeden korkmayın, hayaller ile bugün arasında mesafe olmamasından korkun…”

• Genç Beyinler Akademisi ile; Bir fikrin projeye/ürüne/hizmete dönüşebilmesi için genç girişimcilere öncelikle araştırmalarını yapabilecekleri altyapı ve üstyapı olanaklarını temin etmektedir. Kuluçka Merkezine başvurmuş ve kabul edilmiş girişimci gruplar projelerini geliştirmektedir. Girişimciler bu fiziki alanda iş planlarını yazarak araştırmalarını yaparak eğitim/danışmanlık hizmeti almaktadır.

• “Dünyayı değiştirenler, ancak bunu yapabileceklerini düşünecek kadar çılgın olan insanlardır…”

• Dr. Nebiye YAŞAR; YÖK onaylı kurulan Genç Beyinler Akademisi ile, dünyadaki gelişmelere paralel olarak; ulusal bilim politikaları, sosyal hizmetler, sağlık, dış politika, güvenlik, ekonomik, eğitim, teknolojik ve sosyokültürel vb. alanlarda; kurumların nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda kurumlar arası katılımcı demokrasi oluşturulmasına katkı sağlayarak, gençlerle beraber siyaset üstü yönetişim modeli çerçevesinde öneriler geliştirmek ve ihtiyaç duyulan her konuda projeler oluşturmak amacıyla; teknik danışmanlık, idari danışmanlık ve ortak bulma faaliyetlerinde önemli başarılara imza atmıştır.

• YÖK Onaylı kurulan Genç Beyinler Akademisinde 2014-2018 yılları arasında;

• Sayısı 500’ü aşan gençlere 22 adet toplam 528 saat PCM /Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verdi.

• Sayıları 100’ü aşan Akademisyen ve Araştırma Görevlisine Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verdi.

• Sayıları 50’ye yakın STK’ya Proje Döngüsü Yönetimi ( PCM )Eğitimi verdi.

• Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri kapsamında 440 gence 36 saat Uygulamalı Girişimcilik, Dijitalleşme ve Sosyal İnovasyon Eğitimi verdi.

• Bilim Fikir Festivalinde sayıları 100’ü aşkın öğretmene proje bilgilendirme eğitimi verdi.

• KOSGEB & Üsküdar Üniversitesi Protokolü ile Eğitim ve Öğretim döneminde “Proje Kültürü ve Girişimcilik” dersi ile 4 fakültede 4500 gence Girişimcilik Eğitimi vermiştir.

GBA desteğiyle akademisyen ve gençlerle birlikte İSTKA, TÜBİTAK, BAŞBAKANLIK YTB, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, AVRUPA BİRLİĞİ’NE çok sayıda proje hazırlanmıştır.